Maak ontwikkeling inzichtelijk en bespreekbaar met 360 graden feedback

Resultaatgericht ontwikkelen
IKSO is een interactieve web- en mobiele applicatie voor dagelijkse feedback en reflectie.
Ons doel is om professionals te ondersteunen bij hun ontwikkeling, zodat zij zich goed voelen en de beste resultaten kunnen halen. De app is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat medewerkers eigenaar willen zijn van hun ontwikkeling en grip willen krijgen op het leerproces. IKSO helpt organisaties te verschuiven van jaarlijkse performance reviews naar een continu proces van feedback en reflectie. De applicatie maakt het mogelijk om leerdoelen te kiezen, regelmatig te reflecteren en real-time 360 graden feedback te verzamelen. Met IKSO maakt u de ontwikkeling van uw medewerkers inzichtelijk en bespreekbaar!

Waarom IKSO?
Hoe resultaatgericht bent u eigenlijk bezig met leren en ontwikkelen van medewerkers? Van veel bedrijven horen wij tegen dat er met name geconcentreerd wordt op de formele wijze van ontwikkelen. Medewerkers nemen regelmatig deel aan leertrajecten, trainingen en cursussen. Maar wat is nu het effect geweest van zo’n cursus? Wat heeft de medewerker hiervan meegenomen?
Ten opzichte van formeel leren is een vier keer groter effect op ontwikkeling te verwachten van informeel leren. Onderzoek laat zien dat het leren in netwerken, het versterken van onderlinge feedback, resultaatgerichtheid als een onderzoekende houding productiever is. Wij adviseren daarom om vooral aandacht te besteden aan de ontwikkeling die op de werkvloer plaatsvindt. Of bij de klant.
Ontwikkeling is dynamisch en moet daarom zo duidelijk mogelijk in beeld gebracht worden! IKSO stimuleert werknemers proactief op zoek te gaan naar informatie, hulp en feedback bij anderen. Want de persoon die actief en gericht aan feedback en zelfreflectie doet, bereikt uiteindelijk meer!

Zo werkt het!
De webapplicatie werkt op alle apparaten zoals een computer, laptop of tablet. Daarnaast is er een mobiele app voor Android en iOS. In de app kunnen gemeenschappelijke én persoonlijke competenties en ontwikkelafspraken worden ingevoerd. Deze worden beschreven in concreet gedrag. IKSO biedt ondersteuning bij het proces van ontwikkeling en reflectie, doordat de werknemer met bepaalde regelmaat wordt gestimuleerd te reflecteren en de ontwikkeling inzichtelijk te maken. Zowel voor de werknemer, manager als leidinggevende is gedurende het ontwikkeltraject in te zien waaraan gewerkt wordt en hoe de voortgang verloopt. De werknemer kan real-time 360 graden feedback vragen. Alle feedback wordt in beeld gebracht en geclusterd in overzichtelijke grafieken. Dit scheelt tijd en energie en maakt het mogelijk groei te monitoren! En dat is prettig, want zo kan bij voortgangs- en functioneringsgesprekken de output worden gebruikt om objectief te bespreken hoe de ontwikkeling van de werknemer verloopt.

Tags: , , , , , , ,
Categories: Blog,BLOG