Waarom?

Onze overtuiging is dat mensen gemotiveerd raken wanneer ze verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen leerproces. Daarom moet het individu het voortouw nemen binnen zijn eigen ontwikkelproces. We geloven namelijk dat mensen die eigen keuzes maken sneller groeien.

Categories: how